۸۲درصد داوطلبان کنکور، جذب دانشگاه‌های پولی می‌شوند

Home / ۸۲درصد داوطلبان کنکور، جذب دانشگاه‌های پولی می‌شوند

۸۲درصد داوطلبان کنکور، جذب دانشگاه‌های پولی می‌شوند

تنها ۱۷درصد جذب دانشگاه‌های روزانه‌ می‌شوند | سهم پیام نور ۵۱درصد و سهم غیرانتفاعی ۲۶درصد بیش از ۸۲.۸ دهم درصد داوطلبان کنکور سراسری سال ۱۳۹۵ جذب دانشگاه هایی می‌شوند که در قبال ارائه خدمات آموزشی، از دانشجویان شهریه دریافت می‌کند. …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

۸۲درصد داوطلبان کنکور، جذب دانشگاه‌های پولی می‌شوند

تنها ۱۷درصد جذب دانشگاه‌های روزانه‌ می‌شوند | سهم پیام نور ۵۱درصد و سهم غیرانتفاعی ۲۶درصد بیش از ۸۲.۸ دهم درصد داوطلبان کنکور سراسری سال ۱۳۹۵ جذب دانشگاه هایی می‌شوند که در قبال ارائه خدمات آموزشی، از دانشجویان شهریه دریافت می‌کند. …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

۸۲درصد داوطلبان کنکور، جذب دانشگاه‌های پولی می‌شوند

مرکز فیلم