۴۲ فیلمساز خارجی میهمان جشنواره فیلم مقاومت هستند

Home / ۴۲ فیلمساز خارجی میهمان جشنواره فیلم مقاومت هستند

۴۲ فیلمساز خارجی میهمان جشنواره فیلم مقاومت هستند
همزمان با برگزاری پانزدهمین دوره جشنواره فیلم مقاومت تهران، ۴۲ فیلمساز بین‌المللی به همراه آثارشان میهمان این دوره از جشنواره فیلم مقاومت هستند.

۴۲ فیلمساز خارجی میهمان جشنواره فیلم مقاومت هستند

همزمان با برگزاری پانزدهمین دوره جشنواره فیلم مقاومت تهران، ۴۲ فیلمساز بین‌المللی به همراه آثارشان میهمان این دوره از جشنواره فیلم مقاومت هستند.
۴۲ فیلمساز خارجی میهمان جشنواره فیلم مقاومت هستند