۳ کشته و ۱۵ مصدوم بر اثر واژگونی مینی‌بوس

Home / ۳ کشته و ۱۵ مصدوم بر اثر واژگونی مینی‌بوس

۳ کشته و ۱۵ مصدوم بر اثر واژگونی مینی‌بوس
سخنگوی سازمان اورژانس کشور از سه کشته و 15 زخمی در واژگونی مینی‌بوس خبر داد.

۳ کشته و ۱۵ مصدوم بر اثر واژگونی مینی‌بوس

سخنگوی سازمان اورژانس کشور از سه کشته و 15 زخمی در واژگونی مینی‌بوس خبر داد.
۳ کشته و ۱۵ مصدوم بر اثر واژگونی مینی‌بوس