۱۲ دانشگاه علوم پزشکی کشور در جمع برترین های دنیا و جهان اسلام

Home / ۱۲ دانشگاه علوم پزشکی کشور در جمع برترین های دنیا و جهان اسلام

۱۲ دانشگاه علوم پزشکی کشور در جمع برترین های دنیا و جهان اسلام

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: ۱۲ دانشگاه علوم پزشکی کشور در جمع برترین های دنیا و جهان اسلام قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دکتر دهقانی گفت: دانشگاه های علوم پزشکی مشهد، …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

۱۲ دانشگاه علوم پزشکی کشور در جمع برترین های دنیا و جهان اسلام

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: ۱۲ دانشگاه علوم پزشکی کشور در جمع برترین های دنیا و جهان اسلام قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دکتر دهقانی گفت: دانشگاه های علوم پزشکی مشهد، …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

۱۲ دانشگاه علوم پزشکی کشور در جمع برترین های دنیا و جهان اسلام