یک کشته و ۱۳ مصدوم در واژگونی اتوبوس سبزوار

Home / یک کشته و ۱۳ مصدوم در واژگونی اتوبوس سبزوار

یک کشته و ۱۳ مصدوم در واژگونی اتوبوس سبزوار
سخنگوی اورژانس کشور از ‌حادثه واژگونی اتوبوس در سبزوار خبر داد و گفت: در این حادثه یک نفر کشته و ۱۳ نفر مصدوم شدند.

یک کشته و ۱۳ مصدوم در واژگونی اتوبوس سبزوار

سخنگوی اورژانس کشور از ‌حادثه واژگونی اتوبوس در سبزوار خبر داد و گفت: در این حادثه یک نفر کشته و ۱۳ نفر مصدوم شدند.
یک کشته و ۱۳ مصدوم در واژگونی اتوبوس سبزوار