یک بام و دو هوای FATF و بازی لاریجانی

Home / یک بام و دو هوای FATF و بازی لاریجانی

یک بام و دو هوای FATF و بازی لاریجانی
لوایح FATF باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شوند؛ بنابراین مطالبه از مجمع به‌طور دقیق و مجدانه می‌تواند مانع از تحمیل و تصویب نهایی لوایح غلط FATF شود.

یک بام و دو هوای FATF و بازی لاریجانی

لوایح FATF باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شوند؛ بنابراین مطالبه از مجمع به‌طور دقیق و مجدانه می‌تواند مانع از تحمیل و تصویب نهایی لوایح غلط FATF شود.
یک بام و دو هوای FATF و بازی لاریجانی