یک‌هزار و ۱۶۰ میلیارد ریال تسهیلات ویژه نهادهای حمایتی ابلاغ شد

Home / یک‌هزار و ۱۶۰ میلیارد ریال تسهیلات ویژه نهادهای حمایتی ابلاغ شد

یک‌هزار و ۱۶۰ میلیارد ریال تسهیلات ویژه نهادهای حمایتی ابلاغ شد
معاون امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: یک‌هزار و ۱۶۰ میلیارد ریال تسهیلات ویژه نهادهای حمایتی این استان ابلاغ شد.

یک‌هزار و ۱۶۰ میلیارد ریال تسهیلات ویژه نهادهای حمایتی ابلاغ شد

معاون امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: یک‌هزار و ۱۶۰ میلیارد ریال تسهیلات ویژه نهادهای حمایتی این استان ابلاغ شد.
یک‌هزار و ۱۶۰ میلیارد ریال تسهیلات ویژه نهادهای حمایتی ابلاغ شد