یاسین رامین، فرزند محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی دولت محمود احمدی نژاد بازداشت و به زندان منتقل شده است. یاسین رامین، همسر مهناز افشار، بازیگر سینمای ایران است

Home / یاسین رامین، فرزند محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی دولت محمود احمدی نژاد بازداشت و به زندان منتقل شده است. یاسین رامین، همسر مهناز افشار، بازیگر سینمای ایران است

یاسین رامین، فرزند محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی دولت محمود احمدی نژاد بازداشت و به زندان منتقل شده است. یاسین رامین، همسر مهناز افشار، بازیگر سینمای ایران است
متهم به دلیل عدم توانایی تودیع وثیقه ۲۹ میلیارد تومانی روانه زندان شده است.

یاسین رامین، فرزند محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی دولت محمود احمدی نژاد بازداشت و به زندان منتقل شده است. یاسین رامین، همسر مهناز افشار، بازیگر سینمای ایران است

متهم به دلیل عدم توانایی تودیع وثیقه ۲۹ میلیارد تومانی روانه زندان شده است.
یاسین رامین، فرزند محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی دولت محمود احمدی نژاد بازداشت و به زندان منتقل شده است. یاسین رامین، همسر مهناز افشار، بازیگر سینمای ایران است

اخبار جهان