یادواره شهدای دانش‌آموز و مدافعان حرم برگزار شد

Home / یادواره شهدای دانش‌آموز و مدافعان حرم برگزار شد

یادواره شهدای دانش‌آموز و مدافعان حرم برگزار شد
یادواره شهدای دانش‌آموز و مدافعان حرم با حضور جمعی از مسئولان و معاون دانشگاه آزاد اسلامی شیروان برگزار‌ شد.

یادواره شهدای دانش‌آموز و مدافعان حرم برگزار شد

یادواره شهدای دانش‌آموز و مدافعان حرم با حضور جمعی از مسئولان و معاون دانشگاه آزاد اسلامی شیروان برگزار‌ شد.
یادواره شهدای دانش‌آموز و مدافعان حرم برگزار شد