گمرک پیشتاز مبارزه با تحریم است

Home / گمرک پیشتاز مبارزه با تحریم است

گمرک پیشتاز مبارزه با تحریم است
مراسم تکریم فرود عسگری و معارفه مهدی میراشرفی رئیس‌کل جدید گمرک ایران با حضور دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

گمرک پیشتاز مبارزه با تحریم است

مراسم تکریم فرود عسگری و معارفه مهدی میراشرفی رئیس‌کل جدید گمرک ایران با حضور دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
گمرک پیشتاز مبارزه با تحریم است