گلایه فعالان گیاهان دارویی از عدم جایگاه مناسب این حوزه

Home / گلایه فعالان گیاهان دارویی از عدم جایگاه مناسب این حوزه

گلایه فعالان گیاهان دارویی از عدم جایگاه مناسب این حوزه
فعالان عرصه گیاهان دارویی از عدم وجود جایگاه مناسب این صنعت در کشور گلایه‌مند هستند و معتقدند توجه درست به گیاهان دارویی می‌تواند اقتصاد کشور را رونق دهد.

گلایه فعالان گیاهان دارویی از عدم جایگاه مناسب این حوزه

فعالان عرصه گیاهان دارویی از عدم وجود جایگاه مناسب این صنعت در کشور گلایه‌مند هستند و معتقدند توجه درست به گیاهان دارویی می‌تواند اقتصاد کشور را رونق دهد.
گلایه فعالان گیاهان دارویی از عدم جایگاه مناسب این حوزه