گفتگوی تلفنی ترامپ و اردوغان

Home / گفتگوی تلفنی ترامپ و اردوغان

گفتگوی تلفنی ترامپ و اردوغان
رؤسای جمهور آمریکا و ترکیه در تماسی تلفنی در خصوص ماجرای خاشقجی و برخی مسائل منطقه‌ای گفتگو کردند.

گفتگوی تلفنی ترامپ و اردوغان

رؤسای جمهور آمریکا و ترکیه در تماسی تلفنی در خصوص ماجرای خاشقجی و برخی مسائل منطقه‌ای گفتگو کردند.
گفتگوی تلفنی ترامپ و اردوغان