گفتگوی تلفنی اردوغان و محمود عباس

Home / گفتگوی تلفنی اردوغان و محمود عباس

گفتگوی تلفنی اردوغان و محمود عباس
رئیس‌جمهور ترکیه و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در خصوص اتفاقات اخیر غزه گفتگو کردند.

گفتگوی تلفنی اردوغان و محمود عباس

رئیس‌جمهور ترکیه و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در خصوص اتفاقات اخیر غزه گفتگو کردند.
گفتگوی تلفنی اردوغان و محمود عباس