گریزگاه مهاجران برای پیروزی جمهوری‌خواهان

Home / گریزگاه مهاجران برای پیروزی جمهوری‌خواهان

گریزگاه مهاجران برای پیروزی جمهوری‌خواهان
رئیس‌جمهور آمریکا با حمله به مهاجرانی که قصد ورود به خاک این کشور را دارند، تلاش می‌کند تا در آستانه انتخابات کنگره بر موج احساسی مردم سوار شود.

گریزگاه مهاجران برای پیروزی جمهوری‌خواهان

رئیس‌جمهور آمریکا با حمله به مهاجرانی که قصد ورود به خاک این کشور را دارند، تلاش می‌کند تا در آستانه انتخابات کنگره بر موج احساسی مردم سوار شود.
گریزگاه مهاجران برای پیروزی جمهوری‌خواهان