گروه ژاو با کنسرت «فراق» روی صحنه می‌رود

Home / گروه ژاو با کنسرت «فراق» روی صحنه می‌رود

گروه ژاو با کنسرت «فراق» روی صحنه می‌رود
کنسرت گروه ژاو «فراق» با آهنگسازی هوشنگ کامکار در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

گروه ژاو با کنسرت «فراق» روی صحنه می‌رود

کنسرت گروه ژاو «فراق» با آهنگسازی هوشنگ کامکار در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.
گروه ژاو با کنسرت «فراق» روی صحنه می‌رود