کیهیل از بازی‌های ملی خداحافظی کرد

Home / کیهیل از بازی‌های ملی خداحافظی کرد

کیهیل از بازی‌های ملی خداحافظی کرد
هافبک تیم ملی استرالیا بعد از بازی دوستانه مقابل لبنان برای همیشه از بازی‌های ملی خداحافظی کرد.

کیهیل از بازی‌های ملی خداحافظی کرد

هافبک تیم ملی استرالیا بعد از بازی دوستانه مقابل لبنان برای همیشه از بازی‌های ملی خداحافظی کرد.
کیهیل از بازی‌های ملی خداحافظی کرد