کیانوش رستمی تنهایی تمرین می‌کند/ حضور 7 وزن در جام فجر

Home / کیانوش رستمی تنهایی تمرین می‌کند/ حضور 7 وزن در جام فجر

کیانوش رستمی تنهایی تمرین می‌کند/ حضور 7 وزن در جام فجر
مربی تیم ملی وزنه‌برداری گفت: کیانوش رستمی طبق روال گذشته به تمریناتش زیر نظر فدراسیون ادامه می‌دهد و قرار است در رقابت‌های تایلند هم شرکت کند.

کیانوش رستمی تنهایی تمرین می‌کند/ حضور 7 وزن در جام فجر

مربی تیم ملی وزنه‌برداری گفت: کیانوش رستمی طبق روال گذشته به تمریناتش زیر نظر فدراسیون ادامه می‌دهد و قرار است در رقابت‌های تایلند هم شرکت کند.
کیانوش رستمی تنهایی تمرین می‌کند/ حضور 7 وزن در جام فجر