کنکور بزرگترین سد برابر فعالیت‌های تربیتی در آموزش و پرورش

Home / کنکور بزرگترین سد برابر فعالیت‌های تربیتی در آموزش و پرورش

کنکور بزرگترین سد برابر فعالیت‌های تربیتی در آموزش و پرورش

کاظمی با تأکید بر اهمیت اجرای برنامه‌های تربیتی در آموزش و پرورش کنکور را بزرگترین سد برای تحقق این هدف دانست. به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در برنامه تلویزیونی پرسشگر درباره چالش‌ تحقق اهداف پرورشی سند تحول بنیادین اظهار کرد: سند […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کنکور بزرگترین سد برابر فعالیت‌های تربیتی در آموزش و پرورش

کاظمی با تأکید بر اهمیت اجرای برنامه‌های تربیتی در آموزش و پرورش کنکور را بزرگترین سد برای تحقق این هدف دانست. به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در برنامه تلویزیونی پرسشگر درباره چالش‌ تحقق اهداف پرورشی سند تحول بنیادین اظهار کرد: سند […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کنکور بزرگترین سد برابر فعالیت‌های تربیتی در آموزش و پرورش