کنکوریها حداقل شش ساعت بخوابید

Home / کنکوریها حداقل شش ساعت بخوابید

کنکوریها حداقل شش ساعت بخوابید

کنکوریها حداقل شش ساعت بخوابید محمدرضا پوردستمالچی     داوطلبان کنکور بایستی روزانه بین شش الی هشت ساعت بخوابند . حداکثر هشت ساعت بخوابید، بیش‌تر از آن، هم باعث از دست‌دادن زمان (برای مطالعه مفید) است و هم کسلی و …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کنکوریها حداقل شش ساعت بخوابید

کنکوریها حداقل شش ساعت بخوابید محمدرضا پوردستمالچی     داوطلبان کنکور بایستی روزانه بین شش الی هشت ساعت بخوابند . حداکثر هشت ساعت بخوابید، بیش‌تر از آن، هم باعث از دست‌دادن زمان (برای مطالعه مفید) است و هم کسلی و …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کنکوریها حداقل شش ساعت بخوابید

فروش بک لینک

مرکز فیلم