کنایه ظریف به تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران

Home / کنایه ظریف به تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران

کنایه ظریف به تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
وزیر امور خارجه کشورمان ضمن انتقاد از تحریم‌های جدیدی که علیه ایران وضع شده، این اقدام را ناشی از اعتیاد آمریکا به تحریم دانست.

کنایه ظریف به تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن انتقاد از تحریم‌های جدیدی که علیه ایران وضع شده، این اقدام را ناشی از اعتیاد آمریکا به تحریم دانست.
کنایه ظریف به تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران