کلاس های دانشجویان دولتی و خودگردان در دانشگاه امیرکبیر ادغام شد

Home / کلاس های دانشجویان دولتی و خودگردان در دانشگاه امیرکبیر ادغام شد

کلاس های دانشجویان دولتی و خودگردان در دانشگاه امیرکبیر ادغام شد

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: کلاس های درس دانشجویان پردیس خودگردان این دانشگاه با دانشجویان عادی این دانشگاه ادغام شد زیرا نباید چند نوع استاندارد آموزشی در دانشگاه داشته باشیم. احمد متعمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در دانشگاه صنعتی امیرکبیر …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کلاس های دانشجویان دولتی و خودگردان در دانشگاه امیرکبیر ادغام شد

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: کلاس های درس دانشجویان پردیس خودگردان این دانشگاه با دانشجویان عادی این دانشگاه ادغام شد زیرا نباید چند نوع استاندارد آموزشی در دانشگاه داشته باشیم. احمد متعمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در دانشگاه صنعتی امیرکبیر …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کلاس های دانشجویان دولتی و خودگردان در دانشگاه امیرکبیر ادغام شد