کشف حدود 2 تن انواع مواد مخدر در قزوین

Home / کشف حدود 2 تن انواع مواد مخدر در قزوین

کشف حدود 2 تن انواع مواد مخدر در قزوین
فرمانده انتظامی استان قزوین از افزایش 48 درصدی کشف مواد مخدر در 7 ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد.

کشف حدود 2 تن انواع مواد مخدر در قزوین

فرمانده انتظامی استان قزوین از افزایش 48 درصدی کشف مواد مخدر در 7 ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد.
کشف حدود 2 تن انواع مواد مخدر در قزوین