کشف بیش از 38 تُن مواد مخدر در هرمزگان

Home / کشف بیش از 38 تُن مواد مخدر در هرمزگان

کشف بیش از 38 تُن مواد مخدر در هرمزگان
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از کشف بیش از 38 تُن انواع مواد مخدر از ابتدای سال جاری تاکنون در استان هرمزگان خبر داد.

کشف بیش از 38 تُن مواد مخدر در هرمزگان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از کشف بیش از 38 تُن انواع مواد مخدر از ابتدای سال جاری تاکنون در استان هرمزگان خبر داد.
کشف بیش از 38 تُن مواد مخدر در هرمزگان