کشتی فرنگی ایران در حسرت فینال ماند/ مبارزه 4 فرنگی‌کار برای برنز

Home / کشتی فرنگی ایران در حسرت فینال ماند/ مبارزه 4 فرنگی‌کار برای برنز

کشتی فرنگی ایران در حسرت فینال ماند/ مبارزه 4 فرنگی‌کار برای برنز
دو کشتی گیر کشورمان به مرحله نیمه‌نهایی مسابقات پنج وزن دوم رقابت‌های کشتی فرنگی زیر 23 سال جهان راه یافته بودند، از رسیدن به فینال بازماندند.

کشتی فرنگی ایران در حسرت فینال ماند/ مبارزه 4 فرنگی‌کار برای برنز

دو کشتی گیر کشورمان به مرحله نیمه‌نهایی مسابقات پنج وزن دوم رقابت‌های کشتی فرنگی زیر 23 سال جهان راه یافته بودند، از رسیدن به فینال بازماندند.
کشتی فرنگی ایران در حسرت فینال ماند/ مبارزه 4 فرنگی‌کار برای برنز