کسر نمره به علت تأخیر در دفاع از پایان‌نامه ممنوع شد

Home / کسر نمره به علت تأخیر در دفاع از پایان‌نامه ممنوع شد

کسر نمره به علت تأخیر در دفاع از پایان‌نامه ممنوع شد

با شکایت تعدادی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تاخیر در دفاع از پایان نامه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کسر نمره به علت تأخیر در دفاع از پایان‌نامه ممنوع شد

با شکایت تعدادی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تاخیر در دفاع از پایان نامه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کسر نمره به علت تأخیر در دفاع از پایان‌نامه ممنوع شد