کره جنوبی به دنبال گرفتن معافیت از آمریکا

Home / کره جنوبی به دنبال گرفتن معافیت از آمریکا

کره جنوبی به دنبال گرفتن معافیت از آمریکا
وزیر امور خارجه کره جنوبی درخواست کرد تا آمریکا معافیت‌هایی به این کشور در تحریم‌ها علیه کشورمان قائل شود.

کره جنوبی به دنبال گرفتن معافیت از آمریکا

وزیر امور خارجه کره جنوبی درخواست کرد تا آمریکا معافیت‌هایی به این کشور در تحریم‌ها علیه کشورمان قائل شود.
کره جنوبی به دنبال گرفتن معافیت از آمریکا