کاهش 12 درصدی معاملات مسکن در تهران

Home / کاهش 12 درصدی معاملات مسکن در تهران

کاهش 12 درصدی معاملات مسکن در تهران
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور گفت: معاملات مسکن در پایتخت نسبت به سال گذشته 12 درصد کاهش داشته است.

کاهش 12 درصدی معاملات مسکن در تهران

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور گفت: معاملات مسکن در پایتخت نسبت به سال گذشته 12 درصد کاهش داشته است.
کاهش 12 درصدی معاملات مسکن در تهران