کاهش پذیرش دانشجو در دانشگاه تهران/ 150 متقاضی برای یک صندلی در پردیس‌های خودگردان

Home / کاهش پذیرش دانشجو در دانشگاه تهران/ 150 متقاضی برای یک صندلی در پردیس‌های خودگردان

کاهش پذیرش دانشجو در دانشگاه تهران/ 150 متقاضی برای یک صندلی در پردیس‌های خودگردان

رئیس دانشگاه تهران گفت: دانشگاه تهران در تمام رشته‌های خود دارای متقاضی است و رقابت برای ورود به آن بسیار سنگین است، حتی در پردیس‌های خودگردان ۱۵۰ متقاضی برای یک صندلی وجود دارد. به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کاهش پذیرش دانشجو در دانشگاه تهران/ 150 متقاضی برای یک صندلی در پردیس‌های خودگردان

رئیس دانشگاه تهران گفت: دانشگاه تهران در تمام رشته‌های خود دارای متقاضی است و رقابت برای ورود به آن بسیار سنگین است، حتی در پردیس‌های خودگردان ۱۵۰ متقاضی برای یک صندلی وجود دارد. به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کاهش پذیرش دانشجو در دانشگاه تهران/ 150 متقاضی برای یک صندلی در پردیس‌های خودگردان

خرید vpn گوشی

گوشی موبایل