کاهش نرخ مکالمه زائران اربعین/ صرفه اقتصادی سیم‌کارت‌های عراقی

Home / کاهش نرخ مکالمه زائران اربعین/ صرفه اقتصادی سیم‌کارت‌های عراقی

کاهش نرخ مکالمه زائران اربعین/ صرفه اقتصادی سیم‌کارت‌های عراقی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با هیأت عراقی گفت: برای کاهش نرخ مکالمه‌ها در اربعین توافق شد.

کاهش نرخ مکالمه زائران اربعین/ صرفه اقتصادی سیم‌کارت‌های عراقی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با هیأت عراقی گفت: برای کاهش نرخ مکالمه‌ها در اربعین توافق شد.
کاهش نرخ مکالمه زائران اربعین/ صرفه اقتصادی سیم‌کارت‌های عراقی