کاهش آمار ورودی به زندان‌های کشور

Home / کاهش آمار ورودی به زندان‌های کشور

کاهش آمار ورودی به زندان‌های کشور
رئیس سازمان زندان‌ها از انتقال کامل زندانیان تهرانی از زندان‌های استان البرز خبر داد.

کاهش آمار ورودی به زندان‌های کشور

رئیس سازمان زندان‌ها از انتقال کامل زندانیان تهرانی از زندان‌های استان البرز خبر داد.
کاهش آمار ورودی به زندان‌های کشور