کام مردم را با استثنای افشانی از قانون تلخ نکنید

Home / کام مردم را با استثنای افشانی از قانون تلخ نکنید

کام مردم را با استثنای افشانی از قانون تلخ نکنید
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: نباید با استفساریه استثنای افشانی از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، حلاوت آن‌را از مردم گرفت.

کام مردم را با استثنای افشانی از قانون تلخ نکنید

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: نباید با استفساریه استثنای افشانی از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، حلاوت آن‌را از مردم گرفت.
کام مردم را با استثنای افشانی از قانون تلخ نکنید