کاشیما ـ پرسپولیس؛ دو گام تا بوسه بر اولین جام

Home / کاشیما ـ پرسپولیس؛ دو گام تا بوسه بر اولین جام

کاشیما ـ پرسپولیس؛ دو گام تا بوسه بر اولین جام
تیم‌ پرسپولیس در حالی امروز در مرحله رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا به مصاف کاشیما آنتلرز ژاپن می‌رود که تنها دو گام تا فتح آسیا و بوسه بر اولین جام فاصله دارد.

کاشیما ـ پرسپولیس؛ دو گام تا بوسه بر اولین جام

تیم‌ پرسپولیس در حالی امروز در مرحله رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا به مصاف کاشیما آنتلرز ژاپن می‌رود که تنها دو گام تا فتح آسیا و بوسه بر اولین جام فاصله دارد.
کاشیما ـ پرسپولیس؛ دو گام تا بوسه بر اولین جام