کار شتاب‌زده و بدون دقت را خیانت به انقلاب اسلامی می‌دانیم

Home / کار شتاب‌زده و بدون دقت را خیانت به انقلاب اسلامی می‌دانیم

کار شتاب‌زده و بدون دقت را خیانت به انقلاب اسلامی می‌دانیم
جلسه 157 شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست غلامعلی حداد عادل برگزار شد.

کار شتاب‌زده و بدون دقت را خیانت به انقلاب اسلامی می‌دانیم

جلسه 157 شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست غلامعلی حداد عادل برگزار شد.
کار شتاب‌زده و بدون دقت را خیانت به انقلاب اسلامی می‌دانیم