کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور به کربلا اعزام می‌شوند

Home / کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور به کربلا اعزام می‌شوند

کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور به کربلا اعزام می‌شوند
جمعی از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی(ع) به کربلا اعزام می‌شوند.

کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور به کربلا اعزام می‌شوند

جمعی از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی(ع) به کربلا اعزام می‌شوند.
کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور به کربلا اعزام می‌شوند