کارنامه دستیاری 95 فردا منتشر می شود/آغاز انتخاب رشته از 17 مرداد

Home / کارنامه دستیاری 95 فردا منتشر می شود/آغاز انتخاب رشته از 17 مرداد

کارنامه دستیاری 95 فردا منتشر می شود/آغاز انتخاب رشته از 17 مرداد

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته – محل در چهل وسومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی در روزهای ۱۷ تا ۱۹ مرداد می توانند انتخاب رشته خود را انجام دهند. به گزارش خبرنگار مهر، کارنامه شماره ۲ داوطلبان آزمون دستیاری …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کارنامه دستیاری 95 فردا منتشر می شود/آغاز انتخاب رشته از 17 مرداد

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته – محل در چهل وسومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی در روزهای ۱۷ تا ۱۹ مرداد می توانند انتخاب رشته خود را انجام دهند. به گزارش خبرنگار مهر، کارنامه شماره ۲ داوطلبان آزمون دستیاری …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کارنامه دستیاری 95 فردا منتشر می شود/آغاز انتخاب رشته از 17 مرداد

آهنگ جدید