کارنامه آزمون دستیاری ۱۸ اسفند منتشر می‌شود

Home / کارنامه آزمون دستیاری ۱۸ اسفند منتشر می‌شود

کارنامه آزمون دستیاری ۱۸ اسفند منتشر می‌شود

کارنامه علمی داوطلبان چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی شنبه ۱۸ اسفند ۹۷ منتشر می شود. به گزارش خبرنگار مهر، کارنامه علمی در چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی شنبه ۱۸ اسفند ۹۷ بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر خواهد شد. کارنامه علمی شامل نمره خام از ۶۰۰، نمره […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کارنامه آزمون دستیاری ۱۸ اسفند منتشر می‌شود

کارنامه علمی داوطلبان چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی شنبه ۱۸ اسفند ۹۷ منتشر می شود. به گزارش خبرنگار مهر، کارنامه علمی در چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی شنبه ۱۸ اسفند ۹۷ بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر خواهد شد. کارنامه علمی شامل نمره خام از ۶۰۰، نمره […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کارنامه آزمون دستیاری ۱۸ اسفند منتشر می‌شود