کارت آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از کارشناسی منتشر شد

Home / کارت آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از کارشناسی منتشر شد

کارت آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از کارشناسی منتشر شد

کارت شرکت در آزمون کتبی دوازدهمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ از امروز ۵ اسفند منتشر شد. به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کتبی دوازدهمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه علوم پزشکی تهران پنجشنبه ۹ اسفند برگزار می شود. ثبت نام در این آزمون در روزهای […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کارت آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از کارشناسی منتشر شد

کارت شرکت در آزمون کتبی دوازدهمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ از امروز ۵ اسفند منتشر شد. به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کتبی دوازدهمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه علوم پزشکی تهران پنجشنبه ۹ اسفند برگزار می شود. ثبت نام در این آزمون در روزهای […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کارت آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از کارشناسی منتشر شد
s+$/g;return a.replace(b,””)}function e(a,b,c){var e,f,h;return null!=c&&a?(f=a.split(k),h=f[g(b,c)]getTemplate(e,dust.config.cache),!f){if(!dust.compile)return b.setError(new Error(“Dust compiler not available”));f=dust.loadSource(dust.compile(d,e))}f(b,Context.wrap(c,f.templateName)).end()}var e=a;3===dust.onLoad.length?dust.onLoad(e,c.options,d):dust.onLoad(e,d)}):b.setError(new Error(“Template Not Found: “+a))}function Context(a,b,c,d,e){void 0===a