ژست باورنکردنی اصلاح‌طلبان در دفاع از مرجعیت

Home / ژست باورنکردنی اصلاح‌طلبان در دفاع از مرجعیت

ژست باورنکردنی اصلاح‌طلبان در دفاع از مرجعیت
جریانی که امروز مدافع آیت‌الله شبیری‌زنجانی شده خود طی قریب به 40 سال گذشته چه نسبتی با دین و مرجعیت و مراجع داشته و در مقاطع مختلف چه کرده است.

ژست باورنکردنی اصلاح‌طلبان در دفاع از مرجعیت

جریانی که امروز مدافع آیت‌الله شبیری‌زنجانی شده خود طی قریب به 40 سال گذشته چه نسبتی با دین و مرجعیت و مراجع داشته و در مقاطع مختلف چه کرده است.
ژست باورنکردنی اصلاح‌طلبان در دفاع از مرجعیت