ژاپن اولین ناو هواپیمابر خود را به آب می‌اندازد

Home / ژاپن اولین ناو هواپیمابر خود را به آب می‌اندازد

ژاپن اولین ناو هواپیمابر خود را به آب می‌اندازد
ژاپنی‌ها در حالی تصمیم دارند به زودی از اولین ناو هواپیمابر خود رونمایی کنند که به گفته تحلیلگران این اقدام بر خلاف قانون اساسی این کشور است.

ژاپن اولین ناو هواپیمابر خود را به آب می‌اندازد

ژاپنی‌ها در حالی تصمیم دارند به زودی از اولین ناو هواپیمابر خود رونمایی کنند که به گفته تحلیلگران این اقدام بر خلاف قانون اساسی این کشور است.
ژاپن اولین ناو هواپیمابر خود را به آب می‌اندازد