چگونگی آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام‌ نور

Home / چگونگی آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام‌ نور

چگونگی آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام‌ نور
ثبت‌نام در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام‌نور از روز گذشته آغاز شده است و تا 6 آبان ادامه دارد، علاقه‌مندان برای شرکت در این آزمون باید به ضوابط این آزمون توجه کنند.

چگونگی آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام‌ نور

ثبت‌نام در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام‌نور از روز گذشته آغاز شده است و تا 6 آبان ادامه دارد، علاقه‌مندان برای شرکت در این آزمون باید به ضوابط این آزمون توجه کنند.
چگونگی آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام‌ نور