چگونه چین تبدیل به کارخانه دنیا شد

Home / چگونه چین تبدیل به کارخانه دنیا شد

چگونه چین تبدیل به کارخانه دنیا شد
چین هم‌اکنون به بزرگ‌ترین صادرکننده‌ی کالا در جهان و عملاً «کارخانه‌ی دنیا» تبدیل شده است. اما چین چگونه توانست تبدیل به ابرقدرتی اقتصادی شود؟

چگونه چین تبدیل به کارخانه دنیا شد

چین هم‌اکنون به بزرگ‌ترین صادرکننده‌ی کالا در جهان و عملاً «کارخانه‌ی دنیا» تبدیل شده است. اما چین چگونه توانست تبدیل به ابرقدرتی اقتصادی شود؟
چگونه چین تبدیل به کارخانه دنیا شد