چه کسانی راحت گناه می‌کنند؟+صوت

Home / چه کسانی راحت گناه می‌کنند؟+صوت

چه کسانی راحت گناه می‌کنند؟+صوت
مرحوم آیت‌الله تهرانی در فرازی کوتاه به این موضوع می‌پردازد که گناه‌ کردن برای چه کسانی ساده و برای چه افرادی سخت است.

چه کسانی راحت گناه می‌کنند؟+صوت

مرحوم آیت‌الله تهرانی در فرازی کوتاه به این موضوع می‌پردازد که گناه‌ کردن برای چه کسانی ساده و برای چه افرادی سخت است.
چه کسانی راحت گناه می‌کنند؟+صوت