چهل روز عاشقانه، روایتی جانسوز از اربعین حسینی

Home / چهل روز عاشقانه، روایتی جانسوز از اربعین حسینی

چهل روز عاشقانه، روایتی جانسوز از اربعین حسینی
«چهل روز عاشقانه» نوشته محمدرضا سنگری، روایتگر مصیبت‌های وارد شده بر اهل بیت (ع) از عاشورا تا اربعین است.

چهل روز عاشقانه، روایتی جانسوز از اربعین حسینی

«چهل روز عاشقانه» نوشته محمدرضا سنگری، روایتگر مصیبت‌های وارد شده بر اهل بیت (ع) از عاشورا تا اربعین است.
چهل روز عاشقانه، روایتی جانسوز از اربعین حسینی