چهل درصد دانشجویان ایرانی در هند پزشکی می‌خوانند

Home / چهل درصد دانشجویان ایرانی در هند پزشکی می‌خوانند

چهل درصد دانشجویان ایرانی در هند پزشکی می‌خوانند

سید محمدرضا خلیلی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شیراز در حاشیه بازدید هیأت علمی هند از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در این شهر با بیان اینکه 40 درصد دانشجویان ایرانی در هند در رشته پزشکی تحصیل می‌کنند، …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

چهل درصد دانشجویان ایرانی در هند پزشکی می‌خوانند

سید محمدرضا خلیلی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شیراز در حاشیه بازدید هیأت علمی هند از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در این شهر با بیان اینکه 40 درصد دانشجویان ایرانی در هند در رشته پزشکی تحصیل می‌کنند، …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

چهل درصد دانشجویان ایرانی در هند پزشکی می‌خوانند