چرا خاک پاکستان برای تروریست‌ها امن است

Home / چرا خاک پاکستان برای تروریست‌ها امن است

چرا خاک پاکستان برای تروریست‌ها امن است
درحالی مقامات پاکستان بعد از هر حادثه تروریستی در مرز ایران قول پیگیری و مقابله می‌دهند که از ابتدای امسال حداقل هشت حمله تروریستی ازخاک این کشور علیه پاسگاه‌های مرزی ما انجام شده است.

چرا خاک پاکستان برای تروریست‌ها امن است

درحالی مقامات پاکستان بعد از هر حادثه تروریستی در مرز ایران قول پیگیری و مقابله می‌دهند که از ابتدای امسال حداقل هشت حمله تروریستی ازخاک این کشور علیه پاسگاه‌های مرزی ما انجام شده است.
چرا خاک پاکستان برای تروریست‌ها امن است