پیش‌بینی افزایش روابط سیاسی و اقتصادی هند با ایران

Home / پیش‌بینی افزایش روابط سیاسی و اقتصادی هند با ایران

پیش‌بینی افزایش روابط سیاسی و اقتصادی هند با ایران
مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: هند روابط سیاسی و اقتصادی خود با ایران را افزایش خواهد داد.

پیش‌بینی افزایش روابط سیاسی و اقتصادی هند با ایران

مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: هند روابط سیاسی و اقتصادی خود با ایران را افزایش خواهد داد.
پیش‌بینی افزایش روابط سیاسی و اقتصادی هند با ایران