پیشنهاد شریعتمداری برای تصدی وزارت رفاه از بی‌کسی است

Home / پیشنهاد شریعتمداری برای تصدی وزارت رفاه از بی‌کسی است

پیشنهاد شریعتمداری برای تصدی وزارت رفاه از بی‌کسی است
یک اقتصاددان گفت: اینکه وزیری را از وزارتخانه‌ای برمی‌دارند و در وزارتخانه دیگری به کار می‌گیرند، نشان می‌دهد که گزینه‌های انتخاب برای دولت محدود شده است.

پیشنهاد شریعتمداری برای تصدی وزارت رفاه از بی‌کسی است

یک اقتصاددان گفت: اینکه وزیری را از وزارتخانه‌ای برمی‌دارند و در وزارتخانه دیگری به کار می‌گیرند، نشان می‌دهد که گزینه‌های انتخاب برای دولت محدود شده است.
پیشنهاد شریعتمداری برای تصدی وزارت رفاه از بی‌کسی است