پیروزی یک‌نیمه‌ای ایران مقابل بولیوی

Home / پیروزی یک‌نیمه‌ای ایران مقابل بولیوی

پیروزی یک‌نیمه‌ای ایران مقابل بولیوی
نیمه نخست دیدار دوستانه دو تیم ایران و بولیوی با پیروزی شاگردان کی‌روش به پایان رسید.

پیروزی یک‌نیمه‌ای ایران مقابل بولیوی

نیمه نخست دیدار دوستانه دو تیم ایران و بولیوی با پیروزی شاگردان کی‌روش به پایان رسید.
پیروزی یک‌نیمه‌ای ایران مقابل بولیوی