پیروزی دلچسب یووه با درخشش رونالدو

Home / پیروزی دلچسب یووه با درخشش رونالدو

پیروزی دلچسب یووه با درخشش رونالدو
تیم فوتبال یوونتاوس در دیداری خارج از خانه از هفته دهم سری آ ایتالیا، به پیروزی رسید.

پیروزی دلچسب یووه با درخشش رونالدو

تیم فوتبال یوونتاوس در دیداری خارج از خانه از هفته دهم سری آ ایتالیا، به پیروزی رسید.
پیروزی دلچسب یووه با درخشش رونالدو