پوتین از ترامپ توضیح خواهد خواست

Home / پوتین از ترامپ توضیح خواهد خواست

پوتین از ترامپ توضیح خواهد خواست
سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد که رئیس‌جمهور روسیه از همتای آمریکایی خود در خصوص مسئله پایگاه حمیم در سوریه توضیح خواهد خواست.

پوتین از ترامپ توضیح خواهد خواست

سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد که رئیس‌جمهور روسیه از همتای آمریکایی خود در خصوص مسئله پایگاه حمیم در سوریه توضیح خواهد خواست.
پوتین از ترامپ توضیح خواهد خواست